MINDFULNESS JA MBSR
White%20Structure_edited.jpg

MINDFULNESS

Jon Kabat-Zinn

"Mindfulness on tietoista läsnäoloa,

huomion kiinnittämistä nykyhetkeen
tarkoituksellisesti ja arvostelematta”

 

 

 

Mindfulness, eli tietoisuus- ja läsnäolotaidot auttavat tarkkailemaan ja kohtaamaan viisaasti oman mielen liikkeitä, tunteita, ajatuksia ja tekoja. Kun opit olemaan tietoinen, läsnäoleva ja hyväksyvä niin miellyttävien kuin epämiellyttävienkin kokemusten kanssa, kasvatat ymmärrystä itsestäsi ja muista.

Kun harjoitat näitä taitoja säännöllisesti kohotat kokonaisvaltaisesti omaa hyvinvointiasi ja vahvistat psykologista joustavuutta ja resilienssiä. Säännöllinen harjoittelu parantaa stressinhallintaa, auttaa rauhoittumaan, vähentää negatiivista ajattelua ja lisää myötätuntoa niin itseä kuin muita kohtaan. Tietoinen läsnäolo auttaa lisäämään rakentavaa ja myönteistä vuorovaikutusta. Kun opit kohtaamaan jokaisen hetken sellaisen kuin se on pystyt reagoimaan niihin viisaammin, läsnäolevana ja tietoisena.

MBSR-MENETELMÄ

Lääketieteen professori Jon Kabat-Zinn perusti Massachusettsin yliopiston lääketieteelliseen tiedekunnan yhteyteen stressinhallintaan keskittyvän klinikan ja kehitti siellä ensialkuun erityisesti kipupotilaille suunnatun MBSR-menetelmän. Lyhenne MBSR tulee sanoista Mindfulness-based stress reduction, eli tietoisuus- ja läsnäolotaitoihin perustuva stressinhallinta.

Mindfulnessin harjoittamisen hyödyistä on tehty tieteellistä tutkimusta yli 50 vuoden ajan ja tutkimuksia tehdään vuosi vuodelta enemmän. Aivojen kuvantamismenetelmien kehittyminen on tuonut myös oman lisänsä ja edistänyt tutkimuksia. Näyttö mindfulnessin hyödyistä aikuisen terveyteen on lupaavaa. MBSR on tieteellisen tutkimuksen pohjalta rakennettu menetelmä ja ohjaajien koulutus on tarkasti säädeltyä. Duodecim-lehden artikkelissa käydään tarkemmin läpi tutkimustietoa mindfulnessista.

 
 

JON KABAT-ZINN
Nine attitudes of mindfulness

+358 40 5900 746

Business ID 3012076-7

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

©2020 by Avartava